Přednášky

Přednáším ze života o životě, pro radost a z potřeby sdílení. Témata a anotace mých přednášek najdete níže. 

Název: "Můžete mít strach, ale nesmíte se bát"
Podtitul: "Na počátku každého zla byla vždy myšlenka strachu"

Anotace: 

 • Ačkoli jsme každý individualitou, navždy zůstáváme součástí sjednoceného univerzálního energetického pole, kde platí "jeden za všechny a všichni za jednoho".
 • Univerzální energetické pole je tušením existence Světla - Boha.
 • Existuje jen jedna tvořivá síla - síla Světla. Tma je pouze jeho nepřítomností!
 • Velikost strachu je přímo úměrná velikosti důvěry v Boha.
 • Přirozený strach varuje, nepřirozený ovládá.
 • Bdělost je největší ochranou a nejostřejším bojem proti zlu. Na počátku každého zla byl strach.
 • Co je zlo a jak vzniká. Na počátku každého zla byla nepatrná myšlenka...
 • Co jsou myšlenkové formy a jak vznikají. Na počátku každé myšlenky bylo citové chtění člověka...
 • Svobodná vůle člověka a zodpovědnost za její použití.
 • Pozornost - osudová volba lidstva. Čemu věnuješ pozornost, to roste, čemu ji nevěnuješ, to zaniká!
 • Přítomnost je jediný čas daný k duchovnímu růstu a vývoji. Neodřízneme-li mrtvé včerejšky a nenarozené zítřky, promarnili jsme pozemský čas určený k duchovnímu zrání.
 • "Štěstí lze dosáhnout mnohem snáze, než si lidé myslí. Lidstvo však nejdříve musí znát zákony, jež spočívají ve stvoření. Bude-li se podle nich řídit, bude šťastné."


Název: "Sebedůvěra a sebeúcta"
Podtitul: "Proč si nevěříme a proč si sami sebe nevážíme"

Anotace:
Když si nevážíme sami sebe, neváží si nás ani druzí. Když nevěříme ve své schopnosti, nevěří v ně ani druzí. Začneme-li o sobě smýšlet jinak, začnou o nás smýšlet jinak i druzí. Přímá úměrnost platí nejen v matematice. Na změnu není nikdy pozdě, ledaže bychom ve změně neviděli smysl.

 • Sebedůvěra, sebevědomí, sebeúcta
 • Proč si nevážíme sami sebe, jak jsme k tomu přišli a co s tím můžeme dělat?
 • Důkazy, že si sami sebe nevážíme - příklady z praxe
 • Vesmírné duchovní zákony řídí všechny naše vztahy
 • Vztah k sobě samým i k druhým lidem úzce souvisí s naším vztahem k Nejvyšší síle
 • Jakou moc má láska


Název: "Jaký smysl má nemoc v lidském životě"
Podtitul: "Řešíme a léčíme skutečné příčiny onemocnění?"

Anotace:

 • Vesmírné přírodní zákony řídí naše životy
 • Nemoc jako zákon příčiny a důsledku, setby a sklizně
 • Nemoc může být pomocí pro toho, kdo hledá smysl života
 • Nemoc jako signál k obnovení spojení s celkem (vesmírem)
 • Nemoc jako signál k obnovení spojení s Nejvyšší silou
 • Žijeme ve výjimečné době - co nám dnešní doba nabízí a co po nás požaduje
 • Pracovitost a povinnost jako duševní příčiny onemocnění
 • Léčivá síla a léčení jako dar
 • Osudové okamžiky lidí - příběhy z praxe


Název: "Partnerství mezi mužem a ženou - výjimečné spojení pro vývoj lidských duší"

Anotace:

 • Partnerství, pro která se rozhodujeme jsou naší svobodnou volbou
 • Šťastná či nešťastná partnerství jsou důsledkem této volby
 • Jakou roli hraje rozum a cit při výběru partnera?
 • Jak poznat karmicky podmíněný vztah
 • Na čem jsou založena šťastná a harmonická partnerství a proč je jich dnes tak málo?
 • Partnerský vztah jako výjimečné spojení dvou lidí pro duševní vývoj a růst


Název: "Hle žena... jaká je a jaká by mohla být"
Podtitul: O ženách pro ženy

Anotace:

Přednáška je určena všem ženám každého věku, které mají potřebu a touhu samy sebe lépe poznat a rozvinout v sobě všechny (po)klady, které v sobě skrývá pravé ženství. Přednáška je zamyšlením nad většinou z nás dávno zapomenutými duchovními hodnotami jako je ušlechtilost, něžnost, jemnost, půvab, smysl pro krásu či schopnost probouzet lásku. Tedy nad vším tím, co dělá ženu pravou ženou a odlišuje ji od muže.

 • Proč jsou ženy na zemi
 • Proč se říká, že ženy jsou silnější, než muži, když se to tak v dnešní době nejeví
 • Je smyslem života ženy pouze mateřství?
 • Jak se žena stala "polomužem" a co jí k tomu vedlo
 • Domácnost je královstvím ženy. Domácnost a rodina je pro ženu nejpevnější půda a místo k čerpání síly, pokud je tvoří s láskou a dary k tomu jí dané
 • Kdo ponese jemnost, něžnost, ušlechtilost a krásu do života, když ji ženy ztratily a muži k tomu nejsou stvořeni?
 • Kéž se na scéně života opět objeví půvabné dámy a novodobí rytíři :-)
 • Kéž se opět nastolí rovnováha mezi silou negativní a pozitivní, mezi silou pasivní a aktivní, mezi ženami a muži, neboť harmonie podle vesmírných zákonů vzniká jen doplňováním protikladů.


Název: "Životní síla - kde se nachází a kam se ztrácí"

Anotace:

"Kdybych na to měl sílu, učinil bych toto rozhodnutí již dávno". Věty podobného typu nejenže často slýcháme, ale také v nás vyvolávají dojem, že jsme skutečnými majiteli své životní síly. Při hlubším zkoumání však zjistíme, že náš život závisí jen na jediné síle, ze které vše vzniklo, vším proudí a vše oživuje. Síle, na jejímž přílivu či odlivu závisí i kvalita našeho života. Jsme obdarováni schopností tuto sílu řídit svým cítěním a myšlením, ale ne vždy si připouštíme zodpovědnost za její použití. Zamýšlím-li se vážně nad tím, jak se svojí životní silou hospodařím a zároveň pozoruji, jakými způsoby se o ni připravuji, docházím k závěru, že jedinou zárukou nekonečného přílivu životní síly je život v souladu s Nejvyšší silou. Odklon od ní pak musí vždy zákonitě provázet nedostatek, odliv a ztráta životní síly, neboť se jedná o odklon od jejího zdroje.


Název: "Každá trampota má svou mez aneb O rodičích a dětech"

Anotace:

Naše děti nejsou naším vlastnictvím. Jsou darem, avšak každý dar předpokládá dárce... Dítě není nepopsaný čistý list, ale lidská duše, která má za sebou mnoho životů naplněných dobrými, ale i špatnými skutky. Bílé a černé ovce rodiny nepřicházejí nahodile, ale zákonitě. Hledáte učitele? Zeptejte se svých dětí! 

Výchova - mocný nástroj k přípravě na život, ale i moc k ovládání druhých. Smysl pro rodinu a nesmysly v rodinných vztazích. Nedoceněná síla lásky aneb domov není tam, kde bydlíš, ale kde tě mají rádi.

Psychosomatická poradna CLEMATIS,  +420 731 080 087
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky