Neměl bys to lehčí, kdybys... odpustil?

20.07.2023

Odpověď je, zdá se, ve všech jazycích stejná. Povahu odpuštění osvětluje slovní základ tohoto slova:

České od-pustit – podobně jako pro-pustit – je odvozeno od slovesa pustit, pouštět a navozuje tedy představu pouta nebo vazby, již oprávněná osoba "pouští z ruky" a uvolňuje tak osobu povinnou.

Řecké af-iémi i latinské re-mittere říká doslova od-pustit, zbavit se něčeho, nechat jít.

Podobnou souvislost vyjadřuje latinské ab-solvere a řecké apo-lyó: rozvázat nebo odvázat.

Slabší význam vyjadřuje latinské indulgere, povolit, vyhovět.

Německé ver-geben souvisí s geben, dávat, a vyjadřuje tedy, že se oprávněná osoba vzdává svého oprávnění.

Podobně anglické to for-give a francouzské par-donner, jež se také odvozují od významu dávat.

(zdroj Wikipedie)

NEPUSTIT - NENECHAT JÍT– působí ve vztazích jako spojovací řetěz, vlákna, která svazují k sobě ty, kteří se paradoxně snaží od sebe vzdálit a ze spojení uvolnit... aby mohli jít dál... a vpřed… a vzhůru.

Odpověď na otázku v nadpisu tedy zní: MĚL.

Psychosomatická poradna CLEMATIS,  +420 731 080 087
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky