Mgr. Helena Veselá

Duchovní rozměr    *    Cesta středu    *   Celostní přístup

Milí návštěvníci,

tyto stránky vznikly pro ty z vás, kteří stejně jako já hledáte měsíce, roky, desítky let odpovědi na všechny dosud nezodpovězené otázky lidského života, které nutně nedopřávají klidu člověku, jenž svůj život bere opravdu vážně. Pro ty z vás, kteří se stejně jako já v odpovědích nespokojíte s povrchností, polovičatostí, nelogičností a jednostrannou rozumovou argumentací. A to z jednoho prostého důvodu - potřebujete mít ve věcech jasno, čisto, prosto.

Má práce je vystavěna na pomocích, které umožňují člověku s použitím vlastních sil napravit to, co ještě napravit lze. Hledám cesty, které vedou ke středu, k vnitřnímu štěstí nezávislému na vnějších okolnostech. Hledám cesty pro obnovení harmonie mezi duší a tělem. Způsob, jak obnovit původní přirozenost. Ať pracuji na čemkoliv a s kýmkoliv, vždy usiluji o jediný cíl... o návrat k sobě... a Dárci života, u sebe i u druhých.

Práce, kterou vykonávám téměř dvacet let, je pro mě darem. Darem, protože mi umožňuje využít všech schopností, které jsem několik životů rozvíjela, abych jimi v tak vážné době mohla být užitečná. Podle starého rčení, že "není všechno pro všechny", mohu být však užitečná pouze jen těm lidem, kteří v současné době přebírají za svůj život veškerou zodpovědnost... za své zdraví či nemoc, za svou radost či utrpení, za své štěstí či neštěstí. Stejně tak, jako já ji přebírám za to, co lidem nabízím. Buďme svobodni ve svém rozhodování i konání, ale přijměme každý i svůj díl zodpovědnosti. Tím vyrovnáme misky vah, a až se budeme loučit, budou obě strany nejen šťastné, ale i z hloubi duše vděčné... 

Těším se na Vás. 

Psychosomatická poradna CLEMATIS,  +420 731 080 087
Vytvořeno službou Webnode Cookies
Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky